ยะลามาราธอน ครั้งที่ 4 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขันของ 42one95