ยะลามาราธอน ครั้งที่ 3 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขันของ 42one95