ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 1

การแข่งขันเดิน-วิ่ง

ร่วมวิ่งเพื่อส่งเสริม การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดรับสมัครวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 9:00 น.

ยะลามาราธอน ครั้งที่ 1 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง ระบบชิบจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95